Xin chào Khách

Adnet.uCoz.com

Cộng đồng

Trang chủ » Articles » Truyện » Truyện ma Đăng truyện

Quỷ là gì ?

H.T. Tuyên Hóa


Quỷ có rất nhiều loại. Một số người đều cho rằng là có bộ mặt hung ác đáng sợ, mặt xanh, răng nhọn, kỳ thật không phải nhất định giống như thế. Có lúc quỷ hóa ra người, mới xem thời tưởng như người thật, kỳ thật là quỷ. Nếu quý vị là người đã khai mở Ngũ Nhãn, quỷ không thể lừa phỉnh quý vị. Quỷ lại có thể biến làm súc sanh như ngựa, trâu, dê, chó, các loài cá, thỏ con... Vì sao nó lại có thể biến hóa như thế? Bởi chúng có thần thông. Hoặc biến làm con kiến, con muỗi, con trùng, con ruồi, con chim sẻ, ong mật... Ví như lúc mùa xuân trăm hoa đua nở, trong hoa có hàng trăm ong đến hút mật, trong đó có nhiều quỷ hóa thân. Trong đám hoa có ong thiệt, cũng có ong giả. Ong hút thiệt là do nghiệp thọ quả báo, ong giả là do quỷ biến hóa. Chúng nó đi đến các nơi hút nhụy hoa, uống sương hoa. Cho nên đừng cho rằng quỷ nhất định không thể thấy được. Quý vị hàng ngày đối diện với nó, nhưng không nhận biết nó. Người ta nói "Gặp mặt không biết là Quán Thế Âm", cũng có thể nói tương tợ như thế: "Ðối diện không biết quỷ"!

Hiện tại có người nói: "Pháp sư, thầy giảng như thế, tôi thật không dám tin!" Ô! Ông không tin thời thôi, sao gọi là không dám tin? Tôi cũng không cưỡng ép ông tin, chỉ nói đạo lý, mong ông đề cao cảnh giác, để khỏi ngày ngày chung đụng với quỷ mà không biết. Có người nói: "Eo ơi! Thầy nói như thế, chỉ làm con lo sợ, tối đến không dám ngủ." Thế thời không cần ngủ nữa, tu Bát-chu Tam-muội tốt hơn. (Phương pháp tu niệm Phật không gián đoạn trong 90 ngày, trong ba tháng không ngủ nghĩ, không ngã lưng hay ngồi xuống).

Tôi giảng chuyện thật, quý vị nhất định không tin, cho nên ít nói chuyện thật, thế thì cần nói chuyện giả không? Không phải vậy, lời giả càng không cần nói. Nói một ít lời thật, còn lời giả một chút cũng chớ nói. Lời thật nói nhiều, người ta cũng không tin.

Lại nữa, yêu ma quỷ quái cũng biết biến ra thành chủng chủng động vật. Quý vị còn nhớ năm 1976, lúc dọn đến Vạn Phật Thánh Thành lần đầu tiên, lúc đó có vị cư sĩ mua một số rùa đen đem phóng sanh. Trong đó có một con lật qua lật lại, bốn chân giơ lên trời. Cư sĩ Phùng Phùng cũng đang có mặt tại đó. Ông thấy một người mặc y phục màu xanh, hướng về ông cầu cứu mạng. Phùng Phùng bèn đến tận nơi quan sát, phát hiện một chú rùa đen đang lật qua lật lại. Thấy rõ chưa, con rùa đen cũng có linh tánh, biết hướng về Phùng Phùng kêu cứu mạng. Thế nhưng nhiều năm qua không mấy ai chú ý đến chuyện nầy, nhưng từ đó nên biết rằng, tất cả chúng sanh, ai cũng có quyến thuộc. Ðó là vật cùng loại thời tụ họp lại, khí cơ tương dẫn, đó là đạo lý y theo loại hiển hình.

Hiện tại, mọi người ở đây để tâm nghiên cứu chú Lăng Nghiêm, mới biết quỷ cũng có muôn ngàn khác nhau, đủ hình đủ dáng, chúng nó đều là do cảm quả thọ báo, tùy theo loại mà hiện. Trong chú Lăng Nghiêm có nêu danh nhiều vị vua của quỷ thần, trong đó có quỷ Dạ Xoa, quỷ La Sát, quỷ giữ hồn, quỷ giữ thi, quỷ Tỳ Xá (quỷ hớp tinh khí), quỷ Cưu Bàn Trà (quỷ làm người tê liệt, hay còn gọi là bóng đè, ma đè), quỷ Ðại Thân, quỷ Ðiên, quỷ Xú, quỷ Phú Ðan Na (quỷ có mùi hôi độc), quỷ Nhiệt, quỷ Hàn, quỷ Ảnh, quỷ Âm Nhạc..., ngoài ra có quỷ ăn hoa, quỷ ăn sanh sản, quỷ ăn thai, quỷ ăn hài nhi, quỷ ăn mỡ, quỷ ăn đèn, quỷ ăn ngũ cốc... Sự biến hóa của chúng vô cùng vô tận, vô lượng vô biên.

Khi chưa nghe chú Lăng Nghiêm, không biết quỷ có nhiều như thế. Sau khi nghe rồi mới biết rất có nhiều giống loại. Ðương nhiên, quỷ so với người thì đông hơn. Người tạo nghiệp tội, bị đọa xuống làm quỷ, không thể tự thoát khỏi được. Khi Phật còn tại thế, có lần hốt nắm đất hỏi đệ tử: "Các ông xem đất trên bàn tay ta nhiều, hay đất trên đại lục nầy nhiều?" Ðệ tử thưa: "Ðương nhiên đất trên đại lục nhiều, dĩ nhiên là đất trên bàn tay Thế Tôn rất ít". Thế Tôn nói: "Làm được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất trong đại lục!" Làm mất thân người như đất trên đại lục, vậy thời khi mất thân người, đi làm gì vậy? Ðương nhiên là làm quỷ! Còn hỏi gì nữa? Cho nên quỷ so với người đông hơn, dùng điện não (computer) thống kê cũng tính không nổi, trừ phi dùng thần não. Thần não còn gọi là thiên não. Có người nói: "Bao giờ thầy sáng chế ra thiên não đây?" Không phải tôi phát minh. Quý vị không tin, cố gắng lên trời xem thử tốt hơn. Thiên não tự nhiên có, luôn luôn tồn tại. Loại thiên não nầy không cần người quản lý, không dùng tay ấn xuống keyboard. Khi quý vị muốn biết, chỉ cần một ý niệm, tự nhiên tính xong rồi, một tơ hào không sai trật. Tâm quý vị nghĩ thế nào, nó biết ngay. Bởi nó huyền diệu thông linh nên gọi là "THẦN". Nhưng số lượng của quỷ e rằng thần não tính cũng không xuể, bởi quá nhiều. Vừa mới tính xong, nó tăng lên hàng ngàn hàng trăm triệu. Sau một giây gia tăng thêm hàng ngàn trăm triệu nữa, cho nên không cách nào tính chính xác. Hơn nữa, bởi quỷ có thể hốt nhiên lên trời, hốt nhiên xuống đất, nên không có cách nào đếm chính xác được.

Quỷ cũng có quyến thuộc, bằng hữu. Khi nó biết chỗ nào có gì ăn, bèn mời bạn bè cùng đến ăn. Ví như loại quỷ ăn hoa, hay hóa làm ong mật, bươm bướm, đến đâu ăn nhụy hoa, uống sương hoa đến đó. Quỷ đói là do cảm ứng quả báo, thường bị lửa đốt, không bao giờ ngừng. Trong thân nó có lửa, bên ngoài cũng có lửa, trong ngoài đều có lửa, hai lửa giao nhau hừng hừng thiêu đốt, thống khổ khó tả. Vì sao có quả báo như thế? Vì khi làm người hay giận dữ, nên khi chết làm con quỷ khổ sở, ngày đêm bị thiêu đốt, vĩnh viễn không có kỳ hạn, muốn tránh tránh không khỏi. Nhưng khi ăn được một ít mật hoa, sương hoa có thể giảm bớt khí nóng tại não. Dầu rằng cầu mát mẽ độ một giây thôi, nó cầu mong cũng không được. Cho nên thiện ác, nhân quả, như bóng theo hình, không bao giờ sai chạy. Quý vị hãy cẩn thận!

Lại có một giống quỷ, chuyên ăn trái cây. Trước hết giải thích sơ lược về bốn loại ăn uống. Tất cả chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Ăn có bốn loại: Thứ nhất là phần đoạn thực. Chúng sanh hữu tình, phàm có khí huyết hình tướng, đều là phần đoạn thực. "Phần" là anh có phần của anh, tôi có phần của tôi. "Ðoạn" là từng khúc từng khúc, hoặc là từng bửa từng bửa. Giống như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Khoảng giữa hai bửa ăn gọi là đoạn. Người và súc sanh đều là phần đoạn thực. Còn ba loại khác là xúc thực, tư thực, thức thực. Xúc thực là đụng chạm tiếp xúc là ăn được rồi. Quỷ thuộc loại xúc thực. Tư thực, chỉ cần nghĩ tới bèn no. Người cảnh trời thuộc tư thực. Thức thực là cả ý nghĩ cũng không cần dùng, vì chuyện ăn uống nầy xảy ra ở thức thứ tám. Chư thiên ở Tứ Không Thiên thuộc thức thực.

Súc sanh đều có đồng loại với nhau. Lấy chim làm ví dụ, đồng loại thời sống chung hòa bình. Không đồng loại, nếu muốn đến nhà loài khác làm khách thời không được, sẽ bị đánh đuổi đi. Còn nhớ tại Vạn Phật Thánh Thành, ở tại khu rừng Vạn Thánh Lâm có lúc bầy bạch hạc đánh nhau với chim ưng. Năm qua một con bạch hạc bị đánh trọng thương, hoặc từ trên ổ cao té xuống thọ thương. Chú tiểu Quả Ðà trước kia từng làm bạn với nó. Có lẽ kiếp trước Quả Ðà cũng là chim hạc, nhưng nó nhờ nghe được một chút kinh Phật, cho nên kiếp nầy chuyển làm người. Khi Quả Ðà thấy chim hạc bạn bè với cậu thọ nạn, không nhẫn tâm, bèn mang chim đến y viện chửa trị, cả đoàn bác sĩ bó tay vô phương cứu chửa, kết quả phải trả nó về gốc cây, mặc dầu có chim bạch hạc lớn đứng canh bảo hộ, nhưng cuối cùng cũng bị chim ưng bắt đi. Do đó nên biết, tất cả chúng sanh, giống nào theo giống nấy, mỗi giống đều có quyến thuộc.

Trở lại đề tài chính, chúng sanh đều nương vào ăn để sống. Ví như ăn trái cây, mới trên cây hái xuống, nó vốn là hai trái. Ví như một trái táo (apple), nó đơn thuần không phải một trái. Trên mặt trái táo còn có một trái táo khác. Có người nói: "Làm sao tôi không thấy được trái đó?" Nếu quý vị thấy được thời lén ăn mất làm sao! Hai trái táo nầy, trong đó một trái là hình bóng, còn gọi là "TÁNH" của trái táo. Giống như vậy, mỗi cá nhân không phải đơn thuần một con người, mà còn có một linh tánh tùy thân. Nhưng linh tánh của con người ẩn náu bên trong thân thể, không lộ diện. Nếu linh tánh nầy đi ra ngoài, sẽ bị yêu tinh ma quái ăn mất.

Vô luận giống chi biến thành người, phía sau lưng nó vẫn còn lưu cái bóng, gọi cái đó là "quỷ hồn". Con người có ba hồn bảy vía. Ví như kiếp trước làm ngựa, phía sau lưng có bóng ngựa. Lúc trước sanh làm con lừa, cho đến trâu, dê, gà, heo, chó, dĩ nhiên phía sau lưng đều có bóng của những con nầy. Người đã mở Ngũ Nhãn, nhìn qua là biết ngay: "A! Nguyên lai người nầy kiếp trước là con chó!" Nhưng không phải ai ai cũng đều có thể mở Ngũ Nhãn. Bởi e người ta biết được kiếp trước rồi đem ra xoi bói, cho nên"thiên cơ bất khả lậu"là vậy đó.

Trái cây không phải là động vật, nó không có khí huyết, nhưng nó là một sanh vật. Có sanh mạng là có "tánh", Ðem trái cây cúng quỷ thần, quỷ thần ăn tánh của hoa quả, quỷ không cầm trái cây cắn vào miệng, nó chỉ cần đụng đến hoa quả là ăn tánh của hoa quả rồi. Do đó trái cây đem cúng quỷ thần, nếu quý vị lấy xuống ăn mùi vị không như trái cây mới hái.

Quê tôi thuộc miền núi ở Ðông Bắc (tức Mãn Châu), có một giống gấu lớn. Nó ăn món gì không cần cắn xé, nó chỉ nuốt trửng thứ đó. Trên núi có giống lê rất cao, gọi là thiết đàn lê, nó cứng lắm. Gấu không cần nhai, chỉ ngoạm một miếng nuốt ngay xuống bụng. Rất là kỳ diệu, khi đại tiện nó cho ra nguyên trái y như hình dáng lúc chưa nuốt, không một chút gì sứt mẻ. Nhưng trái cây nầy không còn mùi vị. Bởi khi trái cây chạy qua xưởng hóa chất (cái bụng con gấu), hệ thống tiêu hóa nầy đã hút hết tinh hoa rồi, cho nên tuy hình tượng vẫn y nguyên, mà tánh đã mất. Từ câu chuyện nầy có thể hiểu được tình hình Phật, Quỷ, Thần ăn trái cây như thế nào. Trái cây cúng Phật không nên để lâu vì nó mau hư thối. Cũng giống như con người, lúc sanh thời linh hồn còn trong đó, một mai chết đi, hồn lìa khỏi xác, thi thể rất mau hôi thúi. Trái cây lúc còn sanh tánh không thể chóng hư thối như thế, nhưng khi bị mất đi sanh tánh mới mau hư như vậy.

Trong bốn cách ăn trên, quỷ chỉ cần ngửi một cái, chạm một cái, là đã ăn xong. Không giống như con người chúng ta, phải nhai một miếng rồi chờ chúng xuống bụng, rất là phiền phức. Có người hỏi: "Vì sao thầy biết rõ chuyện như thế?’ Ðiều đó là do kiếp trước tôi từng làm quỷ, nên ngày nay còn nhớ! Quỷ thuộc loại xúc thực, trời người thuộc tư thực, chư thiên ở bốn cõi trời Tứ Không thuộc loại thức thực.

Nghiệp báo của mọi loại quỷ thần đều do nhân duyên sở cảm. Nhân nào, quả nấy. Nên nói: "Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo". Vì vậy phải biết, làm lành phước đi theo, làm ác họa theo đuổi, giống như tiếng vang của âm thanh, chịu khổ cảm lạc, tự mình tạo duyên, chớ có ai khác đâu! Quý vị không muốn làm quỷ, thời không nên tạo nghiệp làm quỷ.

Hôm nay chỉ giảng một đoạn nhỏ về kiếp xa xưa tôi làm quỷ. Quý vị nếu không chán nghe, tương lai tôi cho quý vị biết, ngày xưa tôi làm kiến như thế nào, làm muỗi như thế nào, ở địa ngục thế nào, súc sanh làm sao... không sót chi tiết nào hết.

Tất cả quỷ thần vương đều có đại oai đức, có thể trảm yêu trừ hại, chế phục ngoại đạo. Họ dùng pháp Chiết Phục, hàng phục tất cả bàng môn tả đạo, ma mị quỷ quái, quỷ trâu, thần rắn; phàm bọn tà tri tà kiến, tà thuật tà pháp, bọn hại phá quần chúng, các ngài đều có khả năng hàng phục, các ngài có thể sanh thiện, trừ ác, diệt tà, phá ma. Ác ma giống như người không màng chi đến đạo lý. Phàm kẻ ngang ngược không biết đạo lý, ngang bướng, hống hách, đều là ác ma chuyển thế. Quý vị xử tốt với chúng nhiều lần, nhưng chúng không biết là quý vị tốt. Thậm chí quý vị đem cả xác thịt hy sinh cho chúng, chúng không cho là đủ, không cám ơn, lòng tham không chán. Tại sao vậy? Bởi họ trải qua nhiều kiếp huân tập thói ác, thâm căn cố đế, vô minh ngoan cường không chịu cải sửa tánh xấu.

Trong Chú Lăng Nghiêm, có các vị vua của quỷ thần chúng, các vị nầy suất lãnh quyến thuộc, thiên binh, thiên tướng, thiên tào, kim cang lực sĩ... trấn giữ các phương bảo vệ người tu hành và ủng hộ chùa chiền, làm cho đạo tràng hưng thịnh. Như trên đã giảng các loại quỷ thần và quyến thuộc, nên biết tất cả chúng sanh, mỗi loại cũng đều có "quỷ hồn". Chó có quỷ hồn chó, mèo có quỷ hồn mèo, đại chúng sanh, tiểu chúng sanh cũng đều có quỷ hồn riêng. Tuy người thường nói sợ quỷ, kỳ thật người và quỷ vốn chẳng phân khai; quỷ ở âm gian, người ở dương gian, nhưng âm dương vốn là một thể, không chia thấp cao tốt xấu, không có giới hạn. Quỷ tham sân si nặng nề, người thời giới định huệ nhiều hơn một chút. Do đó quỷ là đám âm khí, còn người và súc sanh là bẩm thọ khí mà thành hình. Vì sao có hình tướng? Bởi có mọi thứ chấp, cho nên bị nhốt trong cái lồng ngũ uẩn, trốn không khỏi phạm vi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái lưới ngũ uẩn làm chướng ngại cho tự tánh của chúng ta như đám mây đen che lấp mặt trời. Thực ra âm dương vốn đồng một thể, nhưng nay bị những từng mây ngũ uẩn phân chia ra mà thôi. Con người bị mặt trận ngũ uẩn làm khốn nhiểu, quỷ cũng bị rừng cây ngũ uẩn làm mờ mịt, cho nên lặn hụp trong biển nghiệp, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh. Sanh thời làm người, chết biến ra quỷ. Nhưng nếu chịu tu hành thì khỏi phải làm quỷ. Khi tu hành thành công, có thể thành Phật, thành Bồ Tát, hoặc chứng quả A La Hán.

Như trì ngũ giới, tu thập thiện thời có thể sanh lên trời làm thần. Năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không dùng những chất say. Không sát sanh là từ bi. Không trộm cắp là đạo nghĩa. Không tà dâm là chánh nhân quân tử. Không vọng ngữ là ngay thật tin cẩn (trung tín). Không uống rượu là không bị cuồng loạn. Kẻ sát sanh, sanh lại bị báo oan ương đoản mạng. Kẻ trộm cắp bị báo bần cùng khổ sở. Kẻ tà dâm bị báo làm chim sẻ, chim bồ câu uyên ương. Loài chim sẻ đều thích bay cao xa, bởi kiếp trước có hành vi tư thông gian dâm, phá hoại đạo đức, mới có nghiệp báo biểu thị. Tôi thường nói với quý vị, nhưng quý vị không mấy chú ý, cho nên tôi không ngại lại nhấn mạnh lần nữa:

Không nên sát sanh! Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp lại đây, đều là cha mẹ, bạn bè, quyến thuộc của ta. Cha mẹ ta đời trước tạo nghiệt tội, nay sanh làm heo, ngựa, trâu, dê. Giả như quý vị không dung mà sát sanh là gián tiếp giết cha mẹ của quý vị.

Trộm cắp: Có câu rằng: "Việc gì mình không muốn, đừng làm người khác". Quý vị không muốn ai trộm cắp hay cướp đoạt tài vật của quý vị, thế thì trước hết quý vị không nên trộm cắp của kẻ khác.

Tà dâm: Trên phương diện nhân quả, tà dâm là tội nặng nhất, trừng phạt thật tệ hại. Nếu hai vợ chồng, hai bên ly hôn, rồi lại kết hôn, căn cứ trên luật nhân quả, khi lâm chung, thân thể bị cắt làm hai phần. Bởi lúc sống có quan hệ cả đôi bên, cho nên khi chết nghiệp báo hiện ra cái cưa, cắt từ trên đầu xuống chân xẻ làm hai. Sanh tiền tà dâm bao nhiêu lần, sau khi chết cũng bị cắt bấy nhiêu lần, sanh tiền kết hôn trăm lần, chết xuống bị cắt trăm lần, cho đến mỗi người chia từng chút một. Thế thì ly thân ly dị có gì tốt đâu? Phân ra từng miếng, từng miếng nhỏ, đem linh tánh tập họp lại một nơi rất khó, cả trăm nghìn kiếp khó trở lại làm người. Bấy giờ sanh hóa linh tàn, cùng với cây cỏ mục nát, biến thành vô tình thảo mộc. Bổn tánh phân tán, không dễ gì làm chúng sanh. Nếu muốn thành chúng sanh, ví như thân một cá nhân có thể biến hóa tám vạn bốn ngàn côn trùng, muốn tập họp tám vạn bốn ngàn côn trùng tụ hội lại thời không phải dễ. Côn trùng đa số sanh lại côn trùng, sanh đó chết đó, sanh tử luân hồi, không biết quay lưng với bụi trần mà hợp lại với giác ngộ, bỏ mê quay về chánh. Cho nên: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", một lần mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Quý vị xét rõ ý nghĩa sâu sắc, thật đáng sợ lắm thay!

Giảng ngày 5 tháng 2 năm 1981


Total comments: 0 | Views: 2032
Category: Truyện ma | Added by: admin (08-12-2015) | | Rating: 0.0/0
Truyện mới đăng
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất của SOTT - 7/2017
- Thọ Khang Bảo Giám
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 07/2016
- Tóm tắt Biến đổi Trái Đất 06/2016
- Dấu hiệu thời đại tháng 05/2016
- Tình hình Trái Đất
- Chuyện Mạnh Phu Nhơn
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 2
- Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên - 1
- Khuyên người trẻ
-Xem thêm-
Những câu nói hay
Mùi chung đỉnh, bả vinh hoa có khác chi ngọn cỏ phơi sương, vừng mây giữa gió.
VÔ DANH
Tâm sự
Tâm sự số #1306 [1]
Tâm sự số #1275 [1]
Tâm sự số #1270 [1]
Tâm sự số #1258 [0]
Tâm sự số #1249 [1]
Tâm sự số #1233 [3]
Tâm sự số #1227 [4]
Tâm sự số #1219 [2]
Tâm sự số #1195 [3]
Tâm sự số #1183 [3]
Vote
Bạn có thích mua sắm online ko?
Tổng bình chọn: 48
Search
Liên kết
Copyright adnet.uCoz.com © 2010-2024
Powered by uCoz
Top