Kinh Pháp Cú

Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh.

Kinh Pháp Cú

Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người, ta cố phanh tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình, ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài.

Kinh Pháp Cú

Không lửa nào dữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không giòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục.

Kinh Pháp Cú

Các ngươi nên biết : 'hễ không lo chế ngăn tức là ác'. Vậy các ngươi chớ tham, chớ làm điều phi-pháp mà phải sa vào thống khổ đời đời.

Kinh Pháp Cú

Trong thế gian này, ai hay sát sinh hay nói dối, hay lấy cắp, hay phạm dâm, hay rượu chè say sưa ; ai có các hành vi đó, tức đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi đời này.

Kinh Pháp Cú

Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác.

Kinh Pháp Cú

Cứ mỗi buổi mai thức dậy tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiền minh và giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương.

Kinh Pháp Cú

Không làm hại người thanh tịnh; thường chế phục thân tâm, thì đạt đến nơi chẳng chết ; chẳng còn ư bi.

Kinh Pháp Cú

Lấy từ-bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy chơn thật thắng ngoa ngụy.

Kinh Pháp Cú

Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi.

Kinh Pháp Cú

Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng ; thoát mọi ràng buộc, không chấp trước sắc: người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được.

Kinh Pháp Cú

Người khách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước-nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ.

Kinh Pháp Cú

Người khách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước-nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ.

Tế Công Hòa Thượng

Lừa dối là hoạ, tha thứ là phúc - xem bói làm gì

Tế Công Hòa Thượng

Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ - phân biện làm gì
Ai thường gìn giữ ( đạo lý) thường vô sự - trách móc làm gì

Tế Công Hòa Thượng

Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối - giả dối làm gì
Lời nói hão huỷ hết phúc đức cả đời - nói hão làm gì.

Tế Công Hòa Thượng

Báo thù đến lúc nào ngừng - kết oán làm gì
Việc đời như một ván cờ - tính toán làm gì

Tế Công Hòa Thượng

Người đánh bạc không có kết cục - đòi hỏi làm gì
Gia đình hoà thuận và cần cù sẽ thắng việc cầu xin - xa xỉ làm gì

Tế Công Hòa Thượng

Người khác giàu có là do tiền định - ganh ghét làm gì
Kiếp trước không tu kiếp này khổ - oán trách làm gì

Tế Công Hòa Thượng

Vinh hoa phú quý như là hoa trước mắt (sớm nở tối tàn) - kiêu ngạo làm gì.

« 1 2 3 4 ... 21 22 »

Copyright Adnet.ucoz.com 2010 - 2024 | Powered by uCoz

Top